×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

ghashangtarinha

× hameye zibaeiha az har noghteye jahan makhsusan iran
×

آدرس وبلاگ من

ghashangtarinha.goohardasht.com

آدرس صفحه گوهردشت من

goohardasht.com/yabibi

?????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ????

روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگها
توسط : saeidaram
قرمز: خوش قلب اما خودپرست
این رنگ مظهر شدت و زیاده روی است كه گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاری و خشونت و خون و آتش. كسی كه به این رنگ علاقه دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت باشد.

 

این گونه اشخاص تند و سركش و در عین حال فعال و شجاع و كمی عجول هستند. احتمال شكست به خصوص در عشق برای آنها فراوان است.

قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود، با آن كه در عشق كاملاً فداكارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفكر و جویا شدن علت می جنگند.

دو عیب بزرگ خودپرستی و عدم كنترل، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است. به طور كلی دوستداران رنگ قرمز دارای خصوصیات متضادی هستند.


صورتی: مورد علاقه دیگران
رنگ صورتی درواقع همان قرمز است كه كمرنگ شده باشد. اگر به این رنگ علاقه دارید تمام صفات رنگ قرمز را كمی ملایمتر دارا می باشید، با گذشت هستید و در عشق، تندی نشان نمی دهید.

دیگران را خوب درك می كنید و با اطرافیان خود با ملایمت و لطف رفتار می كنید و به دلیل نشاط و شادابی تان مورد علاقه اطرافیان خود هستید. آنهایی كه به این رنگ علاقه دارند اغلب شكستها، خشونتها و دشواری های زندگی را تحمل كرده اند و با مشكلات فراوان مواجه شده اند.


آبی: نظم، پشتكار، تنهایی
رنگ آبی از رنگهایی است كه طرفداران زیادی دارد. اگر به این رنگ علاقه دارید، كاملاً می توانید هوس و احساسات و هیجانات خود را كنتر ل كنید.

ظاهر آرام شما دیگران را وادار می كند كه به شما احترام بگذارند و دوست دارید پیوسته مورد احترام و ستایش دیگران قرار بگیرید.

در خرید و پوشش لباس قناعت می كنید و به علت شرم و حیا و گاه غروری كه دارید میل دارید اغلب تنها باشید. حماقت و عدم فهم دیگران شما را كسل می كند و كسانی كه از نظر هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت می كنند.

كارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه قواعد معینی انجام می دهید. یكی از صفات مشخص شما پشتكار شماست.


ارغوانی: رنگ عارفها و روانگران
رنگ اسرارآمیز و باشكوهی است. دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی ها و ظرافتها می شوند و مغرور و اجتماعی هستند. معاشرت با این دسته لذتبخش است كه امور معنوی بیشتر می پردازند. ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا نیز هست!


قهوه ای: قابل اعتماد
اگر رنگ قهوه ای را دوست دارید كاملاً می توان روی شما حساب باز كرد. باثبات و مقدس، شاعرپیشه وكمی فیلسوف مآب هستید.

به ندرت تغییر عقیده می دهید و با آن كه كمتر تصمیم می گیرید اما هر بار كه تصمیمی بگیرید آن را به مورد عمل می گذارید.

شما كاملاً در نگهداری پول و اسرار دیگران قابل اعتماد هستید. میل دارید پیوسته در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار خشونت آمیزی در پیش می گیرید. در عشق هرگز بدبین و تند نیستید.


خاكستری: احساس بی نیازی
این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست. كسانی كه به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت می كنند، خاكستری رنگ عقلا است و جوانانی كه به این رنگ اظهار علاقه می كنند درواقع خود را هم شأن و هم طراز اشخاص كهنسال میدانند و در زندگی احساس بی نیازی می كنند.

در عشق بر افراد مسن تر از خود تمایل دارند و اغلب كسانی كه از نظر فكر و ایده به آنها برتری دارند خیلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت.


پرتقالی: صداقت آری، هوسبازی هرگز
رنگی است تركیبی و آنهایی كه این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متكی به نفس نیستند. اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می كنند.

نفوذ در این گونه افراد مشكل است كسی كه آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواج كند. هوسباز نیستند و اگر با كسی دوستی كنند صداقت و فداكاری دارند. اگر افراد این دسته با كسی كه خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواج كنند سعادتمند می شوند.


سبز: كنجكاوی
رنگ سبز طبیعت وتازگی است. اگر به این رنگ علاقه دارید زندگی با شما آسان است. نقطه اشتراك فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالی دارید روابط شما با دیگران بر پایه ی اصول و قرارداد است.

دوست ندارید كه در زندگیتان حوادثی به وقوع پیوندد اما كنجكاوانه به ماجراهای زندگی دیگران توجه دارید.


فیروزه ای: اسرارآمیز و پند ناپذیر
دوستداران این رنگ اسرارآمیزند و احساساتی و كارهای شخصی خود را به خوبی اداره می كنند. پشتكار دارند و باثباتند و به نصایح دیگران در مورد كارهای خود كمتر توجه دارند. فیروزه ای معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است.


سیاه: خوش ذوقی و ظرافت طبع+
این رنگ برخلاف عقیده ی همگان رنگ نومیدی و عزا نیست بلكه نشانه خوش ذوقی و ظرافت طبع است. اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلماً به شخصیت اطرافیان خود احترام می گذارید و برای آن كه دیگران را با ارزش و برجسته نشان دهید از هیچگونه كمكی به آنها دریغ نمی كنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید همچنین عقاید و نظریات دیگران را به آسانی می پذیرید.

یك نكته ی رنگی :
توجه و علاقه شما به رنگها در طی زمان تغییر می كند به دلیل آن كه خصوصیات اخلاقیتان نیز در سالیان دراز تغییر خواهد كرد. اما اگر در مورد رنگی ناگهان عقیده خود را عوض كنید به علت ضعف شما و یا به علت نیازتان به تغییر محیط است.
منبع :

رنگها با تمامی عوامل و جزئیات زندگی ما چنان رابطه تنگاتنگی دارند كه باید گفت رنگها بسان پله هایی هستند كه وجود فیزیكی و روحی انسانها را با سایر جزئیات و پدیده های جهان هستی در ارتباط قرار می دهند این ارتباط و تاثیر به حدی است كه حتی انسانها در كلمات و جملات خود نیز برای بیان احساسات درونیشان از رنگها استفاده كرده و آن را بیان می دارند. 

خیلی از ما به هنگام بیان و تعریف احساسات فیزیكی و درونی خود از رنگها استفاده می كنیم. مثل اینكه‌: ?فلانی از خشم سرخ، سرخ شده بود.? 

انسانها در رابطه با رنگها اشتراك عقیده ندارند، یعنی هر فردی نسبت به رنگی جاذبه و دافعه خاصی از خود نشان می دهد. شاید رنگهایی كه برای شما بسیار جالب و زیبا خوشایند هستند، برای دیگران بی معنی و یا كم ارزش جلوه كند. و این كاملا طبیعی است كه شما رنگی را بپسندید و یا نپسندید. و ما تا بحال سوالهایی در ذهن مان ایجاد شده كه تا چه اندازه می توان از رنگها سود جست. 

رنگها و تاثیرات آنها
رنگ زمانی ظاهر می شود كه فركانس نوری در محیطی متناسب شدت گرفته و متظاهر گردد. رنگ علیرغم خصوصیات ایجاد انگیزه، هوس، شادمانی، ساختاری و حتی تهیجی، دارای خصوصیات سوزاننده و برنده نیز هست. هر رنگ دارای خصوصیات منحصر به فرد درمانی و تعادل بر انگیزی است. یكی دیگر از خصوصیات رنگها این است كه می توانند تا اعماق نیروی ادراك و شعور ما نفوذ نمایند. 

رنگ ها را می توان به سه قسمت اسامی یا سه گروه تقسیم كرد. نخستین گروه (گروه اصلی) ‌قرمز ? زرد ? آبی. گروه دوم همان رنگ هایی كه از تركیب رنگ اصلی بدست می آیند و گروه سوم نیز از تركیب رنگ های اصلی با رنگهای نوع دوم حاصل می شود. در ادامه به تاثیرات رنگها در ذهن ? روان و محیط فیزیكی اطرافمان اشاره می كنیم كه در بین این متون از تاثیر رنگ ها به گونه ای از بیماری ها اشاره خواهد شد كه ناگفته نماند كه این فهرست ها صرفا حالت پیشنهادی داشته و به صورت نسخه نبایستی تلقی گردد.

 برای مبارزه با ناراحتی ها و بیماریها استفاده از رنگها در علم پزشكی پیشرفته صرفا چاره ساز نبوده و این پیشنهادات در كنار بهره گیری از سایر موارد درمان می تواند بسیار موثر باشد و بهبودی را سریعا برای انسان به ارمغان بیاورد.... 

رنگ سفید:
رنگ سفید در بنیه تمامی طیفها نهفته و وجود دارد. رنگ سفید متظاهر كننده احساسات نبوغ و استعدادهای بالقوه فرد بوده و رنگی است كه نبوغ و توانایی های فرد را تقویت نموده و برای تمامی بنیه رنگها مناسب تشخیص داده می شود.
برای درمان توسط رنگها بهتر است با این رنگ شروع شود و با این رنگ نیز پایان یابد. 

رنگ سیاه:
رنگ سیاه نیز مانند سفید در تمامی طیفهای نوری متمركز و وجود دارد. سیاه در ورای پرده ای درهم ریخته و آشفته مخفی گردیده. بسیاری از افراد از رنگ سیاه به عنوان رنگ درمان كننده استفاده می كنند. این رنگ در زمانی كه فرد دچار مشكلات روحی شده و بسیار آشفته حال است، می تواند حالت آرامش بخش و حفاظت كننده را ایفا كند.
 
این رنگ باعث می شود كه احساسات زنانه در افراد به حركت بیفتد و همین امر باعث می گردد كه در وجودشان انرژی مغناطیسی نیرو مندی را حس نمایند. اگر رنگ سیاه در لباسهای مورد استفاده، به وفور مورد استعمال قرار گیرد، باعث می گردد فرد دچار افسردگی و آشفتگی روحی گردد. و روانشناسان كه سعی در درمان با رنگها را دارند سعی می كنند این رنگ را به همراه سفید استفاده كنند. زیرا تاثیرات منفی هر دو رنگ باعث می شود كه حالات متعادلی ایجاد شود و همین امر باعث می شود فرد از درون آرامش یابد و عدم تعادل و توازن وی نیز از بین می رود. رنگ سیاه باعث می گردد كه رفتارهای ناشی از غیر شعور افراد به نظم سوق پیدا كند. برای رسیدن به این نتیجه بهتر است رنگ سیاه را به تمام، بر تن نكنید و حتما پیراهن یا كفش و یا چیزی از لباستان را به رنگ 
سفید انتخاب كنید. 

رنگ قرمز یا سرخ:
رنگ سرخ به نهایت روح افزاد و جان بخش است. این رنگ به لحاظ داشتن خصوصیات خود باعث می گردد كه چاكراها به حركت بیفتند. (چاكراها محلهایی هستند كه در بدن انسان به وفور وجود داشته و انرژی های لازم از طریق آنها وارد بدن شده و یا از آن خارج می گردند، ما باید توجه داشته باشیم كه این مراكز و نقاط با بدن فیزیكی ما هیچ ارتباطی نداشته و تاثیراتی در حركات و عملیات فیزیكی ما ندارند و تنها در شرایط تاثیر گذاری و یا تاثیر پذیری روحی ما انسانها كار برد دارند. 

رنگ قرمز به سبب داشتن انرژی شدید در خود باعث می گردد كه تحریكات و احساسات فیزیكی و عوامل و اسباب فیزیكی خود را بیدار سازد و همین بیداری آنها را به شدت به فعالیت وا می دارد. این رنگ می تواند سرماخوردگی، ناراحتی‌های گردش خون و وجود عفونت در نایژه ها و ریه ها مفید واقع شود و آنها را درمان نماید. 

اما باید توجه داشت كه این رنگ احساسات مربوط به انتقام، كینه، بی منطقی، جسارت، عشق و سكس را نیز تهییج می نماید. اگر مقدار رنگ قرمز بیشتر مورد استفاده قرار گیرد منجر به ناملایمات احساسی و افسردگی های ناپایدار می شود. 

علاوه بر این باعث افزایش فشار خون در انسانها نیز می شود. به طور خلاصه رنگ قرمز، باعث می شود كه حرارت و دمای بدن انسان بیشتر شود و گردش خون و جریان آن را سریعتر می سازد و برای افرادی كه دارای فشار خون پایینی هستند مفید می باشد. 

رنگ نارنجی:
این رنگ با مشخصه بسیار شاخص و ساده خود، سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاهی است. این رنگ احساسات اجتماعی بودن و شدن را افزایش داده و فعالیتهای اجتماعی را در افراد تقویت می بخشد. 
موثرترین بخش بدن انسان، سیستم عضلانی و ماهیچه های انسان است كه به سرعت از این رنگ تاثیر می پذیرد. استفاده افراطی از رنگ نارنجی سبب نامتعادلی و ناهماهنگی در سیستم عصبی افراد می شود. و توصیه می شود كه این رنگ به همراه رنگ سبز یا آبی استفاده شود.

 اعضای مختلفی از بدن از جمله طحال، غده پانكراس، معده، روده ها و كلیه ها از این رنگ متاثر هستند. ناراحتی و افسردگی های شدید نیز می توانند به وسیله رنگ نارنجی درمان شوند. برای رفع ناراحتیهای گذرا در سیستم گوارشی نیز استفاده از رنگ نارنجی مفید می باشد. 

لازم به ذكر است: اگر توجه كنید در بازی فوتبال كمك داوران كه پرچم نارنجی و زردی كه در دست دارند اگر بازیكنان فوتبال با عصبانیت به سمت آنها حركت كنند و رای و حكم آنها معترض می شوند آنها پرچم خود را در پشت خود نگه می دارند چون رنگ پرچم كمك داوران باعث بروز خشم بیشتر بازیكنان می شود. 

رنگ زرد:
تاثیر گذارترین نقطه ای كه در بدن انسان می تواند از رنگ زرد متاثر گردد، ذهن آدمی است. تمامی فعالیتهای ذهنی فرد به وسیله نیروی رنگ زرد به حركت در می آید. از طرفی برای از بین بردن ناملایمات و یأس و ناامیدی رنگ زرد مفید واقع می شود. زیرا نیروی رنگ زرد به فرد امیدواری به زندگی و نیروی زیستن می بخشد. به وسیله رنگ زرد، خوش بینی و اعتماد به نفس را در خود افزایش می دهد. 

سیستم عصبی، معده، روده ها، كلیه ها و تمامی جهاز هاضمه تحت تاثیر این رنگ قرار دارند. و اگر ناراحتی در آنها ایجاد شود به وسیله رنگ زرد می توان آن را درمان نمود. رنگ زرد و زرد طلایی هم واكنشهای فرد را در رابطه با زندگی و هم تصورات خوش بینانه در انسان را تقویت می بخشد. 

رنگ سبز:
رنگ سبز یكی از رنگهایی است كه در جهان بیش از بقیه رنگها دیده می شود. رنگ سبز حالت آرام بخشی دارد و به عنوان سمبل شفقت و مهربانی و متعادل بودن روح و روان و رفتار به شمار می رود. این رنگ از طرفی دل رحمی، مهربانی و مودت و دوستی را در انسانها افزایش می دهد. رنگ سبز روشن كه به طیف نوری آبی نزدیكتر است، در بسیاری از درمانها مفید واقع می شود و بهترین رنگ برای درمان دردها محسوب می گردد. این رنگ در تقویت احساسات دوستی، امیدواری، ایمان و صلح بسیار موثر می باشد و برای این بیشتر پرچم كشورهای صلح طلب دارای چنین رنگی است و اگر جامعه ای بیشتر به این رنگ گرایش داشته باشد، از آرامش و ثبات بهتری برخوردار می باشد. 

مهمترین نقطه ای كه از رنگ سبز متاثر می گردد، چاكرای قلب است. این حالت باعث می گردد كه ناراحتی های قلبی، فشار خون زیاد و یا كم، سردردهای ناموزون و ناهماهنگ میگرن، بی حالی و سستی در بدن و هم چنین رنگ پریدگی از طریق رنگ سبز درمان می شود و آنچه كه نبایستی در این قضیه فراموش شود اینكه، از رنگ سبز نبایستی در درمان بیماریهایی از قبیل سرطان و یا بیماریهای غده ای از آن استفاده كرد. زیرا رنگ سبز باعث می شود كه سرعت رشد و توسعه و پیشرفت هر چیزی افزایش یابد و این رنگ باعث رشد تومورهای سرطانی شده و بسیار خطرناك است. 

رنگ آبی:
رنگ آبی حالت خنك كنندگی سیستم انرژی را دارد و به طور كلی رنگی است كه حالت آرام بخشی و استراحت دهندگی را دارد. این رنگ انرژیهای موجود در بدن را متعادل ساخته و حالت آنتی سیتیك (گندزدایی) را در بدن نشان می دهد. این رنگ در انتظام بخشی سیستم تنفسی نیز مفید واقع می شود. از طرفی رنگ آبی باعث می شود كه فشار خون بالا كاهش یابد و در رفع ناراحتی ها و بیماریهای گلو و حنجره نیز مفید واقع می شود. 

استفاده از رنگ آبی در درمان بیماریهای مربوط به آسم، آبله مرغان، زردی و یرقان رماتیسم و بیماریهای شایع كودكان بیسار مفید بوده و حتی مانع از بروز بیماری می شود از طرفی این رنگ منجر به افزایش قدرت پیش بینی می شود و حدس را در افراد افزایش می دهد و از این جهت رنگ آبی مناسب ترین رنگ برشمرده می شود. اگر می خواهید بیشتر از هر رنگی از رنگ آبی استفاده كنید، همیشه آن را رنگهای گرم به طور مشترك مورد استفاده قرار دهید. در كنار لباس آبی از رنگهای قرمز و نارنجی بهره بگیرید. 

استفاده از رنگ آبی در كنار رنگهای گرم باعث می شود كه احساسات هنری ? فكری فرد افزایش می یابد و منبع مربوط به آن به طرز بسیار وسیعی به حركت در می آید. 

رنگ لاجوردی:
این رنگ در رفع بیماریهای روحی و فیزیكی بسیار مفید می باشد. مهمترین تاثیر این رنگ در منطقه مربوط به چاكرای ابروها است. به تناسبی همین رنگ به جهت ارتباط با مراكز چاكرای عصبی باعث می شود كه حالت متعادلی در سیستم عصبی پدید آید و واكنشهای مثبت را موجب می شود. از طرفی نیروی بخشش و عفو را در بدن افزایش داده و تقویت می بخشد. نیروی خالی این رنگ به خوبی خون را تمیز كرده و شستشو می دهد. از این جهت بسیاری از توكسینها (سمومی كه به وسیله میكروبها تولید می شوند) از طریق این رنگ از بدن و گردش خون خارج می شوند و این رنگ تعادل و توازن لازم را در میان دو نیم كره مغز ایجاد كرده و تاثیرات مثبتی می گذارد. این رنگ در رابطه با چهره انسان نیز بسیار موثر و مفید است و تمامی سینوسهای صورت را تحت تاثیر نهاده و اگر در بخشهای مختلف صورت از جمله اطراف چشم،گوش، بینی ، دهان، گونه ها و ناراحتی هایی مشاهده گردد، می توان از رنگ لاجوردی استفاده كرد و بیماری را بهبود بخشید. 

با تمام این اوصاف، نبایستی از خاصیت آرام بخشی و ساكن و ساكت سازی آن چشم پوشید. به طور مثال كسانی كه با تمركز حواس و یا مدیتاسیون مشغول فعالیت هستند، در بین مراحل مختلف تمرینات خویش جایگاه ویژه ای را به رنگ لاجوردی اختصاص می دهند. زیرا این رنگ احساسات ذی شعور را به همراه قوه تخیل و حدس و گمان را پیش فرض تقویت می كند. 

در محیطی كه زندگی كرده و یا كار می كنید باید توجه داشته باشید كه رنگ لاجوردی حالت افسردگی و بی قیدی در برابر دیگران و حالت عدم مسوولیت را در انسان افزایش می دهد. 

رنگ كبود:
رنگ كبود بسی متفاوت تر از سایر رنگها، بخش اسكلت و استخوان بندی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. از لحاظ دیگر باعث می‌شود كه توكسینهای موجود در بدن از بین بروند و تاثیرات شگرفی در سیستم فیزیكی و روحی بدن دارد. این رنگ از طرفی حالت گندزدایی و یا آنتی سپتیك را دارد. به همین جهت در میان ساختار فیزیكی و روحی انسان تعادل شگرفی ایجاد می نماید. انرژی رنگ كبود در درمان انواع بیماریهای سرطانی موثر است. مخصوصا التهاب و عفونت دنده های قفسه سینه و یا جراحیهای استخوانی بسیار مفید واقع می شود. از سویی استفاده از رنگ كبود در رفع مشكلات سیستم گوارشی و هضم و جذب مواد معدنی و ویتامینها در بدن بسیار مفید است. رنگ كبود باعث می شود كه انسانها رویاهای زیادی مشاهده نمایند و به خاطر اینكه سیستم عصبی و مغز را نیز تحت تاثیر قرار می دهند، باعث می شود كه انسانها در تداعی خاطرات گذشته موفق گردند و در درمان رفع بیماری فراموشی نیز مفید واقع می شود. 

رنگ صورتی:
رنگ صورتی مطمئن ترین و مناسب ترین رنگی است كه می تواند با انرژی خود، احساسات مربوط به مهربانی، شفقت، حامی، یكرنگی، صراحت، عشق، اعتماد و ایمان به آنچه كه لازم است را تقویت می كند. رنگ صورتی بواسطه داشتن نیروی خاص غده تیموس را تحت تاثیر قرار داده و انسان را دارای روحیه بخشندگی و با عاطفه می سازد. در تداعی معانی و خاطرات نیز وجود این رنگ مفید واقع می گردد. به طور خلاصه رنگ صورتی در رفع كدورت، ناراحتی های عصبی، خشم، آرامش بسیار مفید بوده و حالت موثری دارد. 

رنگ زرد لیمویی:
این رنگ در افزایش قدرت فعالیتهای مغزی بسیار مفید است و خصوصیت سرعت بخشی به انتقالات مغزی را دارد. یعنی این رنگ باعث می شود كه فرد آنچه را كه فرا گرفته سریعا حلاجی كرده و تحلیل و تجزیه را انجام دهد و به نتیجه برسد. 

رنگ زرد طلایی:
این رنگ سیستم رفع كدورت و بخشندگی را در وجود آدمی پرورش داده و تقویت می بخشد. روح آرامش و عفو را در انسان ایجاد می نماید. این رنگ نیز مانند رنگ سرخ (قرمز) در انسان هیجانات زیادی را ایجاد می نماید.
 
رنگ آبی آسمانی:
این رنگ با میزان استفاده اكسیژن در بدن در ارتباط است. این رنگ به شدت حالت گندزدایی و میكروب كشی داشته و بدن انسان به كمك این رنگ می تواند تمامی ناراحتیهای مربوط به آشفتگی روحی، ناملایمات روانی، افسردگی و ناراحتی های ذهنی را از بین ببرد. رنگ آبی آسمانی و انرژی موجود در آن باعث می شود كه تمامی شرایط موثر و منفی كه كه مغز را دچار خود می سازد، از بین بروند. 

رنگ آبی نیلی:
این رنگ مهمترین رنگی است كه با انرژی خود تمامی بدن را تحت تاثیر خود قرار داده و آرامش و تسكین لازم را به آن می بخشاید و در واقع بدن را سراپا نگه می دارد. این رنگ در رفع تب شدید بسیار مفید بوده و حالت آرامش بخشی دارد. 

رنگ سرمه ای روشن:
این رنگ كه از دو رنگ آبی و سبز ایجاد می شود، بهترین انرژی را در رفع بحران ها و ناراحتی های روحی دارد. این رنگ روح نشاط و فعالیت را به انسان بخشیده و میكروبها را از بدن و حتی توكسینها را نیز دفع می نماید. این رنگ در حفظ سلامتی پوست بیمار مفید است و در رفع خستگی های جسمانی و ناراحتی های مربوط به گوش نیز بسیار مفید می باشد. 

رنگ افلاطونی (كبود روشن):
این رنگ دارای انرژی بسیار نیرومندی می باشد و استفاده زیاد و افراطی از آن باعث می گردد كه فرد دچار ناراحتی های روحی و روانی شود این رنگ به واسطه داشتن تُن زیادی از رنگ و قرمز موجبات سر درد، ناراحتیهای میگرنی و واكنش های عصبی را فراهم می آورد. اما با تمام این خصوصیات در درمان بیماریهای سرطانی و كوچك كردن و مانع شدن از رشد تومورها، بسیار مفید واقع می گردد و از طرفی تب شدید را دفع می كند.
رنگ نقره ای:
این رنگ در درمان بیماریهایی كه ریشه متافیزیكی دارند، استفاده از انرژی رنگ نقره ای بسیار شایسته خواهد بود. از طرفی انرژی این رنگ قدرت نبوغ، خلاقیت و تفكر را در انسان افزایش می دهد. 

رنگ قهوه ای:
این رنگ فرد را از بسیاری از جهات و مخصوصا از حیث ذهنی و احساسی تحت تاثیر قرار می دهد. این رنگ بواسطه داشتن انرژی خاص خود باعث می شود كه انسان تحت تاثیر آن قرار گرفته و فردی اجتماعی شود و بینش و رفتار فرد را در قبال جامعه متعادل می نماید. 

در قسمت بالا اشاره ای به خواص تعدادی از رنگها (رنگهای اصلی) شد كه قابل ذكر است همانطور كه در ابتدا نیز اشاره شد این خواص رنگها كه در برخی از آنها خاصیت درمانی ذكر شد نبایستی بصورت نسخع در نظر گرفته شود بلكه طبق نظر كارشناسان و روان شناسان رنگ می تواند در كنار سایر راههای درمانی پزشكی كاربرد و تاثیری مثبت بر روند درمان داشته باشد و در ادامه باید به این نكته اشاره كرد كه رنگها جز لاینفك زندگی ما هستند و ما هر چه در اطراف خود می بینیم دارای رنگ است و از این خواص رنگها در جاها و استفاده های مختلف می توانیم بهره گیریم از جمله مراكز درمانی، بیمارستانها، مدارس، محیط كار، و رنگهایی كه در تزئین شهر استفاده می شود و... حال باید از تاثیرات رنگ كه شاید در بعضی از موارد به آن توجه كمی می شود توجه بیشتر و بهره ای بیشتر جست و استفاده بهتری برد. 

حتی كارفرمایان نیز می توانند از تنوع رنگی و خواص رنگها در تولید بیشتر و بازده كاری در محیط كارشان بهره گیرند. بر اساس یك تحقیق انجام گرفته تمامی محیط كار كارگران در یك كارخانه در تهران از رنگهای شاد ومناسب استفاده شد و مشخص شد كه استفاده از رنگهای شاد و مناسب در محیط كار كارگران، نقش مضاعفی در تولید و كیفیت محصولات كارخانه داشته است. زیرا استفاده از رنگ مناسب در محیط كار باعث افزایش روحیه و حوصله برای كارگران می شود. و ما اینجا مشاهده می كنیم كه با صرف هزینه اندكی و قدرت ابتكار و خلاقیت در رنگ آمیزی محیط كار به چه میزان می توانیم بهره گیریم. و این یكی از هزاران مواردی است كه از رنگ می توان بهره جست

یکشنبه 16 تیر 1392 - 4:21:02 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


دلیل شب ناخن نگیرید چیه؟


توجه توجه بهوش باشید! اشتباه دیگه بسه!! تذکر مهم راجب انتخاب شورای شهر تهران ! ! !


توجه توجه بهوش باشید! اشتباه دیگه بسه!! تذکر مهم راجب انتخاب شورای شهر تهران ! ! !


توجه توجه بهوش باشید! اشتباه دیگه بسه!! تذکر مهم راجب انتخاب شورای شهر تهران ! ! !


بانک مرکزی حیا کن!


آسیب‌های شانه را جدی بگیرید


سينوزيت چيست و چگونه درمان مي‌شود؟


چگونه درد کمر را از درد کلیه تشخیص دهیم؟


واریس چیه؟


بخورید ? سیر ? ، ناشتا


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

51099 بازدید

9 بازدید امروز

70 بازدید دیروز

684 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements